Úvod

Jak jsme postupovali při zateplení střechy

Předcházející díly našeho seriálu Rekonstrukce domu krok za krokem jsme věnovali zateplení střechy. V tom posledním jsme Vás seznámili s přednostmi námi zvoleného izolačního materiálu: izolace z kamenné vlny ROCKWOOL, konkrétně tedy izolační desky Monrock MAX E. Tentokrát se podíváme na to, jak jsme při zateplení střechy postupovali.


Nadstandardní izolace pro ploché střechy
Než se pustíme do samotného procesu zateplení střechy, pojďme si ještě zrekapitulovat přednosti námi zvolené tepelné izolace. Tepelná izolace z kamenné vlny ROCKWOOL plně splňuje náročné požadavky kladené na kvalitní izolaci, kterými jsou: podmínky pro tepelnou ochranu budov předepsané normami, schopnost zajistit dlouhou životnost objektů s minimálními dopady na životní prostředí, maximální úspora a v neposlední řadě požární bezpečnost.

Použití izolační desky Monrock MAX E přináší níže uvedené výhody:

• ve srovnání s ostatními izolačními systémy záruku lepších izolačních vlastností, což je dáno použitím pouze jednoho typu izolační desky ve střešním souvrství
• nižší zátěž střešní konstrukce díky nízké hmotnosti izolace
• nejvyšší požární bezpečnost
• vynikající mechanické a akustické vlastnosti
• univerzálnost použití (danou možností jedno, dvou i vícevrstvé pokládky, použitím jak pro bytové a rodinné domy, tak pro veřejné i průmyslové objekty a uplatněním v tradiční, nízkoenergetické i pasivní výstavbě)

Více informací o izolaci Monrock MAX E, montážních postupech a systémových řešeních při zateplení plochých střech najdete na www.rockwool.cz.

Postup při zateplení střechy - řešení kompletní rekonstrukce střešního souvrství
Střecha domu o celkové rozloze 140 m2 byla v silně nevyhovujícím stavu, což se již projevovalo i zatékáním do objektu domu. Hydroizolace byla v minulosti mnohokrát opravována a tepelná izolace zde úplně chyběla. Kontrolní sonda do stávající skladby střešního souvrství provedená před zahájením rekonstrukčních prací definitivně prokázala rozsah poškození. Na základě zjištěných skutečností bylo provedeno tepelně technické posouzení stávajícího a návrh nového střešního souvrství tak, aby splňovalo nejenom veškeré normové požadavky, ale především zajistilo obyvatelům domu na dostatečně dlouhou dobu v celoročním režimu i odpovídající uživatelský komfort. Návrh nové skladby střešního souvrství stanovil dle zjištěných skutečností požadovanou tloušťku tepelné izolace, typ parozábrany, skladbu hydroizolačního souvrství a celkovou technologii montáže, v našem případě mechanicky kotvený střešní systém.


Rozsah poškození stávající střešní krytiny vyžadoval její odstranění, což bylo provedeno, a na nově napenetrovaný povrch nosné konstrukce byl bodově nataven asfaltový pás, který vytvořil pojistnou hydroizolační vrstvu - parozábranu. Sanace původní krytiny a veškeré další navazující rekonstrukční práce byly od začátku naplánovány tak, aby se předešlo v případě nepřízně počasí zatečení srážkové vody do interiéru domu.

Izolační desky Monrock MAX E byly dodány na stavbu v balících zabalených do polyetylénové fólie.
Pokládka izolace byla pro zateplení naší střechy realizována ve dvou vrstvách. Izolační souvrství bylo překryto podkladním asfaltovým pásem, který byl mechanicky připevněn pomocí speciálních kotev k podkladní nosné vrstvě a stabilizoval tak celé střešní souvrství vůči povětrnostním vlivům.V každém případě bylo nutné dodržet při montáži rozmístění a množství kotevních prvků, které byly navrženy na základě prvotního průzkumu, typu objektu a tloušťky tepelné izolace.Vrchní vrstvu hydroizolačního - střešního souvrství dotvořil bezúdržbový asfaltový pás s minerálním posypem, který byl aplikován plnoplošným natavením.Díky tomu, že celá rekonstrukce byla předem naplánována a bylo zvoleno systémové řešení prověřené praxí, které vyloučilo nežádoucí improvizace v průběhu prací, proběhla celá montáž pouze během jednoho týdne v počtu tří lidí.

Jsme rádi, že máme novou zateplenou střechu, do které již nezatéká, a která nám bude sloužit spolehlivě po desítky let.

Podívejte se také na video, které jsme pro Vás připravili...

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze