Úvod

Jak vyčistit vzduch v bytě

Znečištění vnitřního ovzduší patří k největším problémům budov a bytů. Dokonce je podle mnoha studií zařazeno mezi pět největších zdravotních rizik.


Je tomu tak proto, že některé domy byly dříve stavěny z nekvalitních materiálů a také kvůli zhoršujícímu se životnímu prostředí. Ať už věříte na skleníkové plyny, globální oteplování nebo naopak ochlazování golfského proudu, je to stejně jedno. Faktem zůstává, že problém se vzduchem v místnostech tady je a souvisí i s těmito jevy.

                                         

Nejlepším způsobem řešení čistoty vzduchu v místnosti je odstraňovat zdroje znečišťujících látek a větrat. K tomu je ovšem zapotřebí čistý vzduch venku. A zde narážíme na další problém. Dostatečné a kvalitní větrání může být omezeno povětrnostními podmínkami či nežádoucí limity kontaminujících látek ve venkovním ovzduší. Co tedy v takovém případě dělat? Na čištění vzduchu je vhodné si pořídit domácí čističku vzduchu. Zařízení na čištění vzduchu mohou přispět k regulaci hladin vzdušných alergenů, a v některých případech také  plynných znečišťujících látek.

Přenosné čističky vzduchu, jakou je Ionic-CARE Triton X6, mohou být použity k čištění vzduchu v jakékoliv místnosti, právě tam, kde je to nejvíce potřeba. Špatná kvalita vnitřního ovzduší může způsobit nebo přispět k rozvoji chronických onemocnění dýchacích cest, jako je astma a hypersenzitivní pneumonie. Navíc může způsobit bolesti hlavy, nevolnost a únavu.

Existuje mnoho typů čističek vzduchu, ale žádná není tak efektivní jako Ionic-CARE Triton X6. Tato čistička vzduchu je zároveň ionizátorem. To znamená, že emituje záporné ionty, které mají příznivé dopady na zdraví. Používejte proto jen kvalitní a spolehlivé přístroje, aby vzduch ve vašem bytě byl co nejčistší. Ochráníte tím zdraví své i vašich blízkých. A dokonce i vaše návštěva pozná, že je u vás doma lépe.

www.ionic-care.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze