Úvod

Nadkrokevní zateplení svépomocí v domě pana Jiřího

O zateplení nad krokve, nadkrokevním zateplení, jste určitě slyšeli. Na stavbách se objevuje stále častěji. Tepelně izolační vrstva je v tomto případě minimálně ovlivněná tepelnými mosty – krokvemi a podobně. Na trhu je v současnosti několik systémů pro zateplení nad krokve. V článku se podíváme na jeden z nejefektivnějších systémů takového zateplení co do ceny, možnosti práce s detaily a náročnosti na provedení svépomocí.


Naprogramovaná střecha
Střecha pana Jiřího nám poslouží jako ideální ukázka systému nadkrokevního zateplení pomocí systému Knauf Insulation LDS.

Pan Jiří měl rozhodnutí o stavbě svépomocí snazší, protože jeho otec je elektrikář a příbuzní mají malou stavební firmu. Dům Jiří od počátku plánoval jako nízkoenergetický, který bez problémů získá označení energetické náročnosti A. Stěny domu tvoří stavebnicový systém ztraceného bednění ze šedého polystyrenu vyplněný betonem. Střecha je sedlová s kombinovanou skladbou izolace z minerální vlny nad, mezi a pod krokvemi. Dům bude vybaven rekuperací a v budoucnu také fotovoltaickými panely. K vytápění poslouží tepelné čerpadlo země-vzduch s rozvody v podlaze.

Hlavním požadavkem investora bylo zabránit v přehřívání podkroví v létě a vzhledem k celkové koncepci maximální úspornost střechy. První materiál, který pan Jiří zvažoval, byla nadkrokevní izolace z PUR panelů. Problém s tímto řešením se vyskytl v okamžiku, kdy projektant s investorem požadovali řešení detailů v konstrukci střechy. To se ukázalo pro výrobce panelů jako neřešitelná komplikace. Řešení střešní izolace, které vyhovovalo tepelně izolačním parametrům a umožňovalo bez problémů řešit všechny detaily, navrhla nakonec společnost Knauf Insulation. Rozpočet na takové řešení byl navíc téměř o polovinu nižší než u zateplení PUR panely.

Konstrukční řešení
Konstrukce zateplení střechy v našem případě výjimečně kombinuje izolaci nad, mezi i pod krokvemi a dobře na ní pochopíte právě nadkrokevní zateplení. Právě možnost vytvořit všechny nebo jednotlivé typy zateplení šikmé střechy pomocí jednoho systému je jeho velkou výhodou.

1. Na krov se shora namontuje záklop, který bude zdola pohledový. (foto)

Při návrhu provedení záklopu je dobré věnovat pozornost tomu, aby šlo při následné montáži parozábrany nebo parobrzdy zajistit jejich vzduchotěsné napojení na přiléhající stavební konstrukce – tedy štítové a lícové zdivo apod. Pokud vrstvy nad krokvemi navazují na izolaci mezi krokvemi, není tento krok nutné řešit.

2. Shora se na záklop položí parozábrana LDS 100 nebo parobrzda LDS 2 Silk. Jednotlivé pásy se kladou s přesahem a vzájemně se vzduchotěsně spojují s pomocí těsnících pásků Knauf Insulation LDS. Obdobně se vytvoří i vzduchotěsné napojení k přiléhajícím nebo prostupujícím stavebním konstrukcím. Jako v předchozím bodě, tento postup platí, pokud se provádí pouze zateplením nad krokvemi. V případě, že se kombinuje se zateplením mezi krokvemi, umísťuje se parobrzda až pod ně.

3. Na úrovni okapové hrany se může provést založení systému plným dřevěným námětkem a na něj kolmým dřevěným trámkem, který zároveň ukončí vrstvu izolace.

Montáž pojistné hydroizolace s kontralatí

4. Sestavení námětku z distančního hranolu XPS a dřevěné latě lze provést provizorním způsobem mimo střechu. Následně se položí shora na osy jednotlivých krokví. Konstrukční vruty se šroubují postupně od úrovně okapové hrany směrem k hřebenu.

Konstrukční vruty

5. Kotevní schéma, délky a rozteče konstrukčních vrutů se stanovují s ohledem na výšku konstrukce, větrovou a sněhovou oblast a sklon střechy, viz schéma.
Kotevní schéma

6. Do konstrukce vložíte tepelnou izolaci řady Unifit nebo Naturoll o tloušťce odpovídající výšce námětku.

7. V závislosti na použité konstrukční variantě sena střešní plášť položí kontaktní pojistná hydroizolační fólie LDS 0,04. Fólie musí být řádně ukončená tak, aby odváděla vodu mimo obvod budovy. Fólie musí být řádně napojená na přiléhající a prostupující stavební konstrukce.

8. Na střechu se běžným způsobem namontují kontralatě, latě a položí krytina.

Cena

Tímto způsobem lze vytvořit nadkrokevní zateplení za cenu přibližně 600,- Kč za m2 plochy. Za tuto cenu získáte co do tepelně izolačních vlastností špičkové zateplení za přijatelnou cenu. Část prací budete muset přenechat tesařům, ale většinu zvládnete i svépomocí.

Pokud vás zajímá více, podívejte se na video z Akademie zateplování, které se věnujete právě této konstrukci.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze