Úvod

Tepelná čerpadla zlevní provoz Vaší domácnosti

Tepelná čerpadla se řadí mezi moderní zdroje vytápění s perspektivní budoucností. Do popředí zájmu investorů i majitelů domů je staví zejména fakt, že představují velice úsporný a pohodlný zdroj vytápění a ohřevu TUV. Vzhledem k očekávaným trendům vývoje hospodářské situace představuje instalace tepelného čerpadla hospodárné řešení.


Spolehlivý a komfortní zdroj energie 
Tepelná čerpadla patří mezi nejspolehlivější a nejrozšířenější alternativní zdroje vytápění, která výrazně přispívají k úsporám energií. Tato zařízení podstatně zlevňují provoz domácnosti vzhledem k nárokům spotřebu energií při topení a ohřevu TUV.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které je schopné odebírat z okolí tepelnou energii obsaženou ve vodě, zemi nebo vzduchu a přečerpat ji na vyšší teplotní hladinu, která je použitelná k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody nebo vody v bazénu. Pro toto přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malé množství elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje jeho správný chod.

Volba konkrétního typu tepelného čerpadla závisí na způsobu předpokládaného využití a samozřejmě také na zdroji, který je k dispozici, a jehož využití je za daných podmínek vhodné.  Na obrázku vidíte, na jakém principu tepelná čerpadla fungují. Princip činnosti se dá popsat těmito ději: vypařování, kondenzace, expanze.

Výhodné řešení pro novostavby i rekonstrukce

Další předností tepelných čerpadel je jejich ekologičnost. Tepelná čerpadla nezatěžují životní prostředí žádnými zplodinami a lze je kombinovat s ostatními alternativními zdroji energie, jako jsou například solární systémy.

Tepelná čerpadla představují řešení nejen pro moderní novostavby, ale také pro rekonstrukce starších objektů.


Pokud se rozhodnete, že budete v budoucnu využívat výhod, které instalace tepelného čerpadla přináší, doporučujeme obrátit se na dodavatele komplexních služeb zahrnujících nejen prodej zařízení, které je vyrobeno z komponent světově uznávaných  výrobců a instalaci provedenou proškolenými odborníky, ale také kvalitní projektovou přípravu včetně vyjednání všech potřebných úředních úkonů. Mezi osvědčené dodavatele, o čemž mimo jiné svědčí mnoho spokojených zákazníků, patří společnost Karnool, která navíc nabízí možnost dokoupit si tepelné čerpadlo s prodlouženou zárukou
.Společnost KARNOOL se zabývá především dodávkou a montáží TČ s technologií vzduch-voda.

www.technika.karnool.cz/tepelna-cerpadla

 

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze