Úvod

Vnitřní mikroklima a řízené větrání bytů a rodinných domů

Větrání ve své základní podstatě zajišťuje výměnu vzduchu ve vnitřních prostorách budov. Vzhledem k tomu, že člověk zde stráví většinu svého času, má v tomto ohledu kvalita vnitřního prostředí zásadní vliv na jeho zdraví. Stav vnitřního mikroklimatu ovlivňuje výskyt alergií, nemocí dýchacích cest a dalších zdravotních problémů.


V současné době zateplením a zatěsněním vnějšího pláště budov vzniká problém tzv. nedostatečného větrání, který se projevuje zvýšeným výskytem vnitřní vlhkosti, růstem plísní, koncentrací CO2 a škodlivých toxických látek.
Prostory, ve kterých se lidé zdržují, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí dostatečně větrány. Řešením je tzv. řízené větrání (nezaměňovat s běžným otevíráním oken), které odvede znehodnocený vzduch podle produkce a koncentrace škodlivin a zajistí přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu.
Přítomnost škodlivých látek v interiéru většinou poznáme až po delší době, po vzniku zdravotních obtíží (únava, pálení očí, nesoustředěnost, nekvalitní spánek). Ty způsobují toxické a karcinogenní látky, obsažené uvnitř interiéru např. v menších koncentracích ve stavebních konstrukcích, v předmětech běžného vybavení bytů a různých přípravcích pro domácnost.
V současné době existuje celá řada systémů řízeného nuceného větrání. Ventilátorům, rekuperačním jednotkám a kompletnímu příslušenství se dlouhodobě věnuje společnost ELEKTRODESIGN ventilátory. Systémy odvětrávání se navrhují pro minimální nutné zabezpečení přívodu kyslíku (min. intenzitu výměny vzduchu v prostoru – tzv. trvalé větrání) a pro intenzivnější odvod při nebezpečných koncentracích škodlivin (nárazové, časově omezené větrání).

Řízené větrání s rekuperací a systém ED Flex®
Je to systém řízeného větrání s výměníkem pro zpětné získávání tepla. Výměník je spolu s ventilátory osazen v kompaktní větrací jednotce. Ta pak zajišťuje nejen neustálý přívod čerstvého vzduchu, odvod kontaminovaného vzduchu, ale i úsporu při vytápění. Vzduch je rekuperačním výměníkem předehříván, a to pouze za cenu provozu jednotky, nikoliv za cenu tepelné energie nebo za cenu její výroby.
Každý prostor je originální, proto i řešení odvětrávání je nutné navrhovat individuálně s ohledem na požadavky a prostředí. Po výběru rekuperační jednotky se navrhne potrubní trasa; podle zásad návrhu stavebnicového systému flexibilního potrubí ED Flex® To je z hygienicky nezávadného polyetylenu, výhodou je také montáž i v zimním období a rovnoměrná distribuce vzduchu. ED Flex® je určen pro přímé uložení do betonu, nad beton nebo pod stropní konstrukci s rychlou, jednoduchou a lacinou montáží i na těžko přístupných a komplikovaných místech na stavbě.

rozvody vetraciho systemu
Systém flexibilního potrubí ED Flex®

Jednotky pro odvětrávání jsou určeny pro trvalý provoz 24 hodin denně. V základním pracovním režimu větrání je hodinová spotřeba elektrické energie v rozmezí cca 15 Wh až 30 Wh. V tomto režimu se množství větraného vzduchu pohybuje okolo 100 m3/h pro celý objekt. Není nutné přesně dodržet doporučené průtoky, na rekuperační jednotce lze nastavit množství intenzity výměny příp. je možné použít zvýšené nárazové větrání.

Systémy odvětrávání s využitím kvalitních rekuperačních jednotek se tak starají o příjemné prostředí bez prachu, hluku a pylových alergenů při ideální vlhkosti vzduchu v interiéru.
schema rekuperace domu
          Schéma řízeného nuceného větrání obytného domu


Produkty společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory
Větrací systémy a zařízení s výkony 50 až 4000 m3/h jsou vhodné jako centrální nebo decentrální řešení větrání bytů, rodinných a bytových domů a provozních prostorů. Jsou v tomto směru komfortním a úsporným řešením, splňují v plné míře požadavky EnEV (nařízení o energetické úspornosti) a zároveň se starají o příjemné a zdravé vnitřní prostředí a stabilitu stavebních materiálů.

Kontakty:

ELEKTRODESIGN ventilátory, spol. s r. o.
Boleslavova 15, 140 00  Praha 4, tel.: 241 00 10 10,11, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 10, 20, fax: 326 90 90 90
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz
www.elektrodesign.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze