Úvod

Vytápění a bezpečný komín

Otázka požární bezpečnosti patří mezi nejdůležitější aspekty z hlediska bezproblémového zajištění vytápění domu. V posledních letech však došlo k výraznému nárůstu požadavků ohledně komínového tělesa, jeho konstrukce a začlenění do stavby.


Komínové dilema: parotěsnost versus bezpečnost

Požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby vzrostly ze dvou zásadních důvodů. Prvním z nich je záliba současného stavebnictví v přírodních materiálech, zejména ve dřevě. Trend používání hořlavých konstrukcí podstatně zvyšuje požadavky na požární bezpečnost komínu ve stavbě, vedle toho rostou požadavky na parotěsnost celé konstrukce. Dalším důvodem je skutečnost, že došlo k několikanásobnému navýšení tepelné izolace stropů, jimiž komín prochází. Především u objektů se spalováním tuhých paliv uvnitř stavby v nízkoenergetickém standardu je tak nutno řešit zcela protichůdné požadavky: jak uspokojit nároky na parotěsnost detailů stavby, a zároveň odstup hořlavých materiálů od komína s důrazem na požární bezpečnost.

Kumulace tepla v  neprovetravanem prostupu


Trend navyšování tepelné izolace

Právě trend navyšování tepelné izolace představuje aspekt, který výrazně komplikuje situaci při zabudování komína do stavby. Čím vyšší je totiž izolovaná konstrukce, kterou komín prochází, tím větší teplo od komínového tělesa se v jejím středu naakumuluje. Teplota pláště komínu je zde několikanásobně vyšší než teplota pláště v ochlazované části. Z pohledu bezpečnosti je proto nutné, aby v tomto místě, kde vzniká nejvyšší teplotní zatížení okolní konstrukce, umocněné požadavkem na parotěsné provedení, bylo zvoleno odpovídající řešení provedení prostupů.

Realizace nerezoveho kominu s parotesnym prostupem

Na detailech záleží

To v praxi znamená, že se bezpečnost komínového tělesa neodvíjí pouze od správného návrhu vlastního komínového systému, ale i od správného způsobu realizace stavebních detailů. Jediné komplexní řešení, které dokáže vyhovět všem výše zmíněným požadavkům na bezpečné zabudování komína do stavby, v současnosti nabízí český výrobce komínových systémů CIKO, který v této oblasti přináší zcela inovativní řešení v podobě unikátního systému prostupů CIKO® STOPER.

Nerezovy komin pohledem termokamery.

Komplexní řešení pro každý dům

Systém prostupů CIKO® STOPER spolehlivě řeší komplexní problematiku zabudování komínu do moderní stavby, která zahrnuje prostupy kouřovodu (pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou), parotěsné prostupy (určené pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí), napojení parozábrany na komín (využitelné u cihelných i nerezových komínových systémů), stejně jako přerušení tepelných mostů (pod komínovým tělesem i pod jeho nadstřešní částí). Vzhledem k tomu, že většina těchto produktů je k dostání i atypických rozměrech, nabízí CIKO řešení pro každý dům.

Soucasti odborného seminare je i ukazka provozu testovaciho centra.
Součástí odborného semináře je i ukázka provozu testovacího centra.


Zvýšení bezpečnosti v oblasti vytápění

CIKO však není pouhým výrobcem komínových systémů, které testuje ve vlastním testovacím centru, (kde jsou umístěny různé komínové systémy i spotřebiče na pevná paliva a měří se nejen průběhy teplot uvnitř a v okolí komínu, ale také funkčnost přívodu vzduchu ke spotřebiči, vliv průměru komína na funkčnost sestavy a mnoho dalších parametrů), ale také pořadatelem odborných seminářů zaměřených z větší části právě na zajištění bezpečnosti stavební konstrukce kolem komína, chování spalin nízko- i vysokoteplotních spotřebičů a problematiku teplot dosahovaných v okolí komínu. Tyto semináře, jakožto součást celoživotního vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR a Cechu kamnářů ČR, tak významně přispívají ke zvýšení bezpečnosti v oblasti vytápění objektů.

ciko-kominove-systemy logo
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze