Úvod

Zateplení střechy

V této části našeho průvodce o zateplení se zaměříme na to, jak zabránit nežádoucímu úniku tepla střechou. Najdete zde konkrétní postup zateplení šikmé střechy vkládáním tepelné izolace mezi krokve.


Aby neunikalo teplo
Možná máte tepelně zaizolovaný dům, a přesto v něm dochází k poměrně velkým tepelným ztrátám. Tento nežádoucí jev bývá zpravidla způsoben teplotním rozdílem, a to mezi zateplenými prostory a nevytápěnou půdou. Teplý vzduch, který je lehčí než studený, stoupá vzhůru a následkem toho uniká teplo střechou či nevytápěnými půdními prostory. Pokud nechcete, aby k tomuto jevu docházelo ve Vašem domě, doporučujeme Vám tepelně zaizolovat střechu. Většina domů má šikmé střechy, a proto se na následujících řádcích budeme věnovat zateplování šikmých střech.        
 
Zateplování šikmých střech
Zateplování šikmých střech se provádí několika způsoby. Prvním z nich je zateplení mezi a pod krokvemi, druhým zateplení nad krokvemi. Šikmé střechy se zateplují vkládáním tepelné izolace mezi krokve. Izolační desky (například univerzální Rockmin od firmy Rockwool), které se vtlačí mezi krokve, účinně brání nežádoucímu úniku tepla.    
Konstrukce šikmých střech řeší ČSN 73 0519 : 1999 o navrhování střech. Střechy se skládanými krytinami, plechem, asfaltovým šindelem a pásy se vždy řeší jako větrané střechy dvouplášťové nebo tříplášťové s větráním pod krytinou. Minimální průběžná větrací mezera je dána sklonem a délkou střechy. Pohybuje se od 40 - 60 mm. Větrací mezera musí mít přívod u okapu (min. 200 cm2/bm) a odvod u hřebene (min. 100 - 150 cm2/bm). Tepelně izolační vrstvy v šikmé střeše je nutné chránit proti zatečení dešťovou vodou v případě porušení krytiny a kondenzační vlhkosti vznikající při pronikáním teplého vzduchu z interiéru. Na straně interiéru vždy používáme parozábranu. Na stranu exteriéru se nad krokve pokládá hydroizolační fólie, která zabraňuje případnému zatečení do tepelné izolace při poruše střechy. Hydroizolační vrstva se volně pokládá s určeným přesahem, případně se ve spojích slepuje.
 
Zateplení krok za krokem
V první fázi zateplování šikmé střechy nejprve na krokve položíme speciální pojistnou hydroizolační fólii, kterou připevníme kontralatěmi položenými směrem od okapu k hřebeni. Jednotlivé přesahy necháme volně přes sebe, anebo je slepíme. Až poté následuje vkládání tepelné izolace mezi krokve. U provětrávané střechy je třeba dodržet provětrávací mezeru mezi izolací a pojistnou hydroizolační fólií. Zateplovací desky (které jsme z důvodu řádného dotěsnění kolem krokví nařezali o 2 cm širší než je světlost mezi krokvemi) stlačíme do prostoru mezi krokvemi. Desky se díky vlastní pružnosti vrátí do původního stavu a dokonale vyplní prostor mezi krokvemi. Izolace a krokve se překrývají parozábranou, která zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti z místnosti do izolace. Parozábrana se natahuje po jednotlivých pásech. Spoje jednotlivých pásů parozábrany je třeba neprodyšně slepit - nejlépe oboustrannou butylkaučukovou páskou. V místě napojení parozábrany na konstrukci krovu či na zdivo je třeba spoj dotěsnit lištou a utěsňovací páskou. Nakonec následuje montáž obkladového materiálu a provádění povrchových úprav.
 
Seriál: Zateplení domu
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze