Úvod

Dlouhou životnost zateplovacího systému zajistí chytré materiály

Dle výzkumu výrobců a dodavatelů zateplovacích systémů ETICS je víc než 90% vad způsobeno nekvalitním provedením. Mezi nejčastější vady patří ztráta přídržnosti lepicí hmoty. Ta je obvykle způsobena nedostatečným pokrytím plochy tepelné izolace lepicí hmotou, nebo méně kvalitním provedením. Obdobným problémem na vnější straně zateplovacího systému je separace základní vrstvy od izolantu.


Tento problém lze dnes již snadno vyřešit použitím chytrých materiálů, které stačí do projektů specifikovat.

Proč je důležité správné lepení a jak zabezpečit dlouhou životnost
U zateplovacích systémů je základní vlastností pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepicí vrstvy mezi izolantem a stěnou a zároveň mezi izolantem a vnější základní vrstvou – lepicí stěrkou s armovací tkaninou.

spravne lepeni izolace

U nalepeného polystyrenu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu desek. Minerální vata má vláknitý a strukturovaný povrch, proto ji není nutné ani po dlouhodobém působení povětrnosti brousit. Lepidlo se však musí v prvním kroku vtlačovat, tj. spojit tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem, a až poté vytvořit hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Toto se v praxi velmi často opomíjí. Nedodržením uvedeného postupu obvykle dojde k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům, které uvádí výše zmíněný průzkum.

Nevhodně nanesené lepidlo na izolant
nevhodne nanesene lepidlo na izolant

Nedostatečná přídržnost stěrky k izolantu
nedostatecna pridrznost sterky k izolantu

Důsledky přímého slunečního záření a jak předejít sprahnutí stěrky

Sluneční záření dopadající při zateplování přímo na povrch izolantů u nezakryté fasády zvyšuje povrchovou teplotu izolantů. U šedého polystyrenu to představuje celkem zásadní problém. Vysoké teploty působící na povrch desek způsobují sublimaci, tj. úbytek hmoty materiálu. Vysoká povrchová teplota izolantů má podstatný vliv i na hydratační proces lepicí stěrky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde ke sprahnutí, a tak nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka poté nemá dostatečnou pevnost a při dotyku se drolí a předčasně opadává.

spravne provedene zatepleni
správně provedené zateplení

realizace zatepleni
finální podoba zateplení

Výše jmenovaným defektům lze snadno předejít použitím fasádních desek s nástřikem. Jedná se o desky, které mají už z výroby aplikován silikátový nástřik, který slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou. Desky s nástřikem eliminují potenciální vznik chyb přilnavosti a zaručí dlouhodobě funkční a pevné spojení jednotlivých vrstev zateplovacího systému. Bílý nástřik eliminuje i defekt sprahnutí stěrky, jejich povrchová teplota je při vystavení přímému slunečnímu záření nižší až o 20°C oproti jiným materiálům.

Přesnou specifikací izolantů s nástřikem přímo do projektů odstraníte nejčastější problém při provádění zateplovacího systému.

K dispozici je minerální vata s nástřikem s podélnou a kolmou orientací vláken a s jednostranným nebo oboustranným nástřikem:

·         FKD S C2 – Podélná vlákna, oboustranný nástřik

·         FKD S C1 – Podélná vlákna, jednostranný nástřik

·         FKL C2 - Kolmá vlákna, oboustranný nástřik

·         FKL C1 – Kolmá vlákna, jednostranný nástřik

fasadni zateplovaci deska
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze