Úvod

Představení deignérských principů

V minulém článku jsme si řekli jaké jsou nejčastěji používané designérské principy, k čemu je používáme a že spolu s kompozicí jsou stěžejním prvkem v navrhování všech interiérových designérů. V dnešním článku se interiérovým designérům podíváme na zoubek a představíme si hlouběji jednotlivé designérské principy.


Proporce
Proporce je vzájemný vztah velikosti různých objektů vůči sobě vzájemně, nebo jeho jednotlivých částí k celku. Může to být třeba poměr jednotlivých stran obdélníku a nebo třeba poměr určitého předmětu k prostoru ve kterém se nachází. Již jsem se zmiňovala, že nejuniversálnějším a nejstarším měřítkem už od dob starověku je lidské tělo, umělci se snažili zjistit vzájemné vztahy částí lidského těla, ale také se lidské tělo používalo jako míra (palec, stopa) a již v této době se přišlo na to, že některé poměry lidskému oku lahodí, ale některé pro něj nejsou to pravé ořechové.

zlaty rez

Zlatý řez většina z nás o zlatém řezu zajisté již slyšela, používá se ve většině umění a je to právě matematické vyjádření ideální proporcionality. Můžeme ho vyjádřit buď vzorcem a nebo číslem. Říká nám, že proporce části A a B je taková, že menší část A se má k větší B tak, jako se má větší část B k souhrnnému celku A + B. Můžeme to dobře vidět na zlatém obdélníku, který má poměr stran vyjádřený iracionálním číslem , které má hodnotu 1, 61803....

zlaty rez umeni

Tento poměr se vyskytuje i v přírodě a to ve formě Fibonacciho posloupnosti, což je posloupnost přirozených čísel, kde každý další člen je součtem dvou předchozích členů 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ....... a v přírodě ho dobře vidíme třeba na větvičkách rostlin, další list vyrůstá posunut o určitý úhle vůči listu předešlému, všechny listy jsou tedy stejnoměrně osvětleny sluncem a vzájemně si nestíní. Zlatý řez v umění se uplatňuje jako kompoziční pravidlo, pokud chceme daný objekt, na který chceme upozornit umístit na nějakou plochu, měli bychom ho situovat právě do místa zlatého řezu.

meritko designeru

Měřítko

Měřítko znamená vztah velikosti daného objektu k jeho ''normální'' velikosti nebo k velikosti člověka. Designéři měřítka používají k ohromení a upozornění, aby toho docílili dávají věcem buď přehnaně veliké nebo naopak malé měřítko. Můžeme si to vztáhnout nejen k současnému designu, ale v minulosti se něco podobného dělo při stavbě gotických katedrál, Velké meřítko na sebe vztahuje pozornost a upoutá diváka naopak pokud aplikujeme malé měřítko je nutné pro lepší efekt aplikovat navíc princip opakování.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze