Úvod

Dalším designérským principem je OPAKOVÁNÍ

Opakování znamená, že se buď nějaký prvek, což může být barva, materiál či tvar objeví ještě několikrát a nemusí jít nutně o něco systematického, ale podnoží opakování je také lineární rytmus, ten už používáme tak, že se daný prvek objevuje v pravidelných intervalech. A třetí poslední je alternace, kdy jde o pravidelné střídání opakujících se prvků.


SYMETRIE A ASYMETRIE
Symetrie je výrazně spojená s vnímáním krásy, třeba za krásné jsou považovány výrazně symetrické obličeje. Jedná se o souměrné řazení kompozičních prvků podle osy. Každému prvku na jedné straně osy odpovídá stejný prvek na straně druhé. Jde snad o nejvýznamnější princip interiérového designu, musíme mít ovšem na paměti, že výraznou a přehnanou symetrií získáme interiér klasický, formální, klidný a elegantní. A stejně jako u jiných věcí i tady platí všeho moc škodí, takže symetrii ano, ale je potřeba ji umět i rozumně a s citem rozbít nějakou asymetrií, popřípadě neaplikovat na celou místnost. Opakem symetrie je asymetrie jde o takové uspořádání objektů, které mají různou vizuální váhu tak, že kolem osy nabývají rovnováhu. Podstatné pro asymetrii je vycítit chvíli, kdy i z nesouměrných prvků jsou obě strany osy vyrovnané a žadná nemá převahu nad druhou. Asymetrií vyjádříme dynamiku a pohyb, mějte tedy na paměti, že se v žádném případě při použití asymetrie nejedná o klidný a formální interiér.

kontrast v sytosti

KONTRAST
Pokud by našemu schématu chyběl kontrast interiér by byl nudný a jednotvárný a to i v případě, že se vám povedl interiér naprosto sladěný a bez chyby. Aby schéma bylo zajímavé, musí kontrast obsahovat. Na druhou stranu, příliš mnoho kontrastů vede k chaotickému vzhledu, takže všeho s mírou. Kontrast můžeme do schématu vnést třemi možnými cestami barvou, texturou a nebo tvarem. Pokud pracujeme s kontrastem tak platí velmi důležitá věc, jeden z dvojice kontrastních prvků musí převažovat nad druhým, pokud tomu tak není vytrácí se nám zajímavost a dynamika a celá aplikace kontrastu ztrácí smysl.

kontrast v jasu barvy

Kontrast v barvách, jde o kontrast ve všech třech aspektech barev tedy v odstínu, jasu i sytosti, kontrast v odstínu jsme si popisovali již v článku Barvy v interiéru, kontrast v jasu tento kontrast je stěžejní zejména pro schémata monochromatická a neutrální, tyto schémata pracují pouze s jedním odstínem a pokud chtějí vnést zajímavost do interiéru použijí různé jasy barevného odstínu. Kontrast v sytosti se moc nepoužívá nejčastější je velmi sytá barva a technický neutrál většinou se jedná o šedou. Kontrast v textuře hladké vs. hrubé, lesklé vs. matné či husté vs. řídké. A nakonec kontrast ve tvaru, tady jde o docela hojně používaný kontrast v interiérové tvorbě. Můžeme mít kontrast hranatého a oblého, jednoduchého tvaru a tvaru složitého, staré a nové, vždy ale jedna složka převažuje a druhá je pouze akcentní.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze