Úvod

Feng Shui v západním prostředí

Feng Shui (feng šuej) k nám vklouzlo na počátku 90-tých let a svezlo se na vlně new age spolu s dalšími disciplínami snažícími se přispět k odhalení záhad lidského nitra a vztahu člověka k silám, které jej přesahují.


Spolu s čínskou medicínou, akupunkturou, bojovým uměním, moxováním a meditací je klenotem staré čínské kultury. V překladu znamená vítr a voda a představuje dvě elementární síly univerza, projevující se na zemi. Jedna je nehmotná, prezentuje pohyb a zobrazuje se v čase. Druhá má sílu a strukturu a projevuje se ve formě a její kvalitě. Obě dvě jsou tvůrčí složky jedné nadřazené síly - stvoření - primární jednoty a komplexní síly, kterou označujeme jako sílu TAO.

Na zemi se učíme poznávat, žít naplno, vnímat, dýchat, myslet a cítit a manifestovat jako tvůrčí lidské bytosti. Přirovnáváme-li lidský život k řece, pak je zrození vytrysknutím pramene. Pomocí studia účinných sil, resp. poznáním kvalit Feng Shui mapujeme břehy, kterými řeka protéká, a snažíme se porozumět jejímu příběhu. Řídíme se přitom několika hlavními zákony jako: „ malé ovlivňuje velké“, „velké chrání slabé“, a kde základem je proměna, plynulost a cirkulace.

Země se točí ve vesmíru a měsíc ji doprovází. Jako její souputník stabilizuje polohu zemské osy a hýbe miliony tun vody v každém okamžiku. Nebesa jsou klidná a pohyblivá, přináší střídání tepla a chladu. Země je měkká i tvrdá a dává výživu. Člověk je dobrý a spravedlivý a dává život. Feng Shui je filozofií postavenou na pozorování těchto faktorů a vytváří z nich systém definic a rad k usnadnění života, pochopení jeho potřeb a zajištění zdravotní prevence. K tomu rozděluje své vnímání na sledování nebeských úkazů, které se promítají v čase, zemských cyklů a magnetických sil a jejich vlivu na člověka a poznání lidských vazeb a vztahů. Bere v potaz společnost, krajinu, kulturu a akceptuje síly viditelné a zřejmé stejně jako neviditelné a mystické. Na každý jed hledá lék a snaží se o obrození rovnováhy a harmonii. Své ideály hledá v přirozenosti a synchronicitě, v akceptaci rytmu života a zůstává v lepším případě s pozorností „na cestě“ a méně v cíli. Na základě svých definic stanovuje diagnózu a prognózu, případně věštbu a horoskop. V tomto momentu se dotýká hranice sofistikované vědy a šarlatánství, což je patrně nejslabším bodem akceptace celého umění v plné šíři.

Síla Feng Shui tkví především v nalézání přirozeného spádu daného okamžiku a projevuje se v síle našich rozhodnutí. „Člověk následuje sílu země, země následuje sílu nebes, nebesa následují sílu Tao, a Tao následuje přirozenost.“ – obnovení přirozené kvality a návrat člověka na cestu života je hlavním krédem konzultanta Feng shui. Znamená to být prost dogmat a věřit v možnost rehabilitace za každé situace.

Síla Feng Shui

Integrace Feng Shui ve společnosti se postupně zvyšuje, protože přináší praktické porady do zařízení interiéru, kde souvisí s designem a architekturou. Obchodní poptávka po aplikaci narůstá spolu s důvěrou a dobrou zkušeností a tím tento staro-nový obor stabilizuje své místo ve společnosti. Klíčovým prvkem je rovnováha mezi mužským a ženským principem, nebeským a zemským vlivem a oddělením a akceptací.

Každá mince má dvě strany, takže se nevyhneme zjevným pastem oboru. Jednou z prvních je bulvární povrchnost, laciná líbivost a licoměrné přísliby, typu zvýšení hojnosti, napravení vztahových problémů a podobně. Samozřejmě že i toto Feng Shui nabízí v korektní podobě, tj. ve změně osobního příběhu a hlubinné osobní souvztažnosti.

Ve Feng Shui definujeme dva základní problémy: jedním je stagnace pohybu a zbytnění hutné energie a druhým je naopak zrychlení pohybu na úkor ztráty výživy a přijímání. Analogie k toku řeky je opět na místě – stagnace připomíná zatuchlou bažinu a ztráta sílu rychlý průtok umělým korytem. Tyto dva hlavní extrémy definuje i čínská medicína a aplikuje na zdraví člověka v těle i psychice. Z mé zkušenosti považuji tyto dva extrémy za jediné dva zdroje veškerých nemocí a disfunkcí v těle člověka i v prostředí, které obývá.
Často se stává, že naše duše potřebuje osvobození z nějakého zaběhlého schématu, či traumatu. Pomocí Feng Shui můžeme katalyzovat vytažení pomyslného špuntu a urychlit proces proměny, přestože nemusí odpovídat našemu vidění v dané chvíli. V tomto bodě se dotýkáme psychologie jednotlivce, postupu jeho zrání a kvality jeho vztahů.


Kořeny filozofie Feng Shui, podobně jako i u jiných, nalézáme ve dvou primárních zdrojích.
Prvním je lidový kult, který pramení z praktických poznatků, které provázejí běžný život většiny. Souvisí odnepaměti se sledováním přírody, kdy byl doprovodem zemědělského způsobu života a promítal se do lidových zkazek, pověr a rčení, které se zahrnovali do lidové slovesnosti a prognostiky. Zahrnoval bylinkářství, víru v zásvětí, věštění, nehmotné bytosti, cykly měsíce, a běžné rituály jako svatba, pohřeb, nebo zvláštní přírodní svátky jako vítání jara, dnů rovnodennosti, Velikonoce, vstup do nového roku apod.
Druhým je elitní zdroj, který stojí na dosažení mimořádných výsledků pomocí vhledu výjimečných osobností, organizované duchovnosti, či pečlivém systematickém bádání v daném oboru, např. lékařství, léčitelství, astronomie, astrologie, architektura atd. Oba tyto zdroje jsou odnepaměti i určujícími faktory celkové kulturnosti a spirituální úrovně každého národa.

Více důvěřovat vlastní síle a méně ji prosazovat. Naslouchat jeden druhému z vědomí vlastního bytí. Pěstovat citlivost k potřebám druhých. Hledat a nalézat vnitřní svobodu v každém okamžiku, bez ohledu na okolnosti. K tomu je dobrá pomůcka - otázka : „Baví mě opravdu, co právě teď dělám“? A přimlouvám se o pozornost ke kráse, neboť je to vlastní sestra lásky.

Ing. arch. Otakar Chochola
Česká škola Feng Shui
Plující oblaka


Kam dál ?

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze