Úvod

Jak se zbavit plísní navždy?

Plísně jsou špatní spolubydlící, způsobují skvrny, zápach, alergická onemocnění. Produkují nebezpečné toxiny, které jsou jedovaté, silně alergenní a v řadě případů
i karcinogenní. Plísně v bytech, domech a na fasádách je proto nutné hubit.


Toxiny plísní se nejčastěji šíří na místech, kde rostou, tj. vyskytují se na vnitřních malbách, vnějších omítkách, prorůstají zdivem a velmi často plují ovzduším spolu s jejich sporami. Jejich povrchové odstraňování rozhodně nestačí! Zásah je nutný do hloubky zdiva
pro odstranění zárodků prorostlého podhoubí.

Nejpoužívanějšími prostředky proti plísním jsou přípravky na bázi chlornanů. Po nastříkání
na plíseň to v ní pěkně zašumí, povrch plísně krásně zbělá, splyne s okolní bílou malbou
a my snadno nabýváme dojmu, že požadovaného efektu bylo dosaženo. Nenechme se však oklamat estetickým účinkem. Chlornan sice zahubí a vybělí povrch plísně, současně se však touto chemickou reakcí přemění na chlorid (většinou chlorid sodný – kuchyňskou sůl) a tím navždy ztratí svůj účinek.

Pod vybělenou plísní, v hloubce omítky či zdiva však zůstává podhoubí, které není ve většině případů chlornanem vůbec zasaženo. Žije dál a po čase vytvoří nové plodnice plísně. To však není zdaleka všechno. Vzniklý chlorid zůstává rozpuštěný ve vlhkosti na ošetřené ploše, udržuje její zavlhčení a tím zlepšuje podmínky pro opětovný růst plísní. Zjednodušeně řečeno, plíseň ještě přikrmuje. Proto je nutné tyto přípravky pro udržení efektu používat stále častěji.

Pro skutečné odstranění plísní je třeba použít likvidační přípravky s dlouhodobým účinkem, např. SANATHERM odstraňovač plísní. Jeho použití není sice spojeno s okamžitým vizuálním efektem (vybělením), o to větší, silnější a dlouhodobější je jeho protiplísňový účinek. Veškeré porosty plísní je třeba před aplikací přípravku nejprve mechanicky odstranit. Nejlépe navlhčením a oškrábáním nebo umytím houbou. Plísně nikdy neodstraňujeme
za sucha! Do ovzduší by se rozptýlilo velké množství spor, které mohou být při vdechování nebezpečné. Mechanické odstraňování plísní není samoúčelné, umožní přípravku proniknout hlouběji do podhoubí.

SANATHERM_odstranovac_plisni

Očištěné místo necháme dobře uschnout a teprve poté aplikujeme SANATHERM odstraňovač plísní. Povrch je třeba maximálně prosytit, aby přípravek co možná nejvíce pronikl do podkladu a zasáhl podhoubí. Kromě toho tak vytvoříme zásobu účinných látek, bránících novému napadení. Ošetřené místo doporučujeme opět vymalovat. Nejlépe přípravkem, na kterém plísně nikdy nevyrostou, vnitřní malířskou barvou ETERNAL IN steril.

antibakterialni nater ETERNAL_IN_steril

O likvidaci plísní do hloubky jsme se zmínili již velmi podrobně. Co však dělat, pokud zdi neustále vlhnou? Najít příčinu je zcela zásadní. Pokud se jedná o vadu vnější stavební konstrukce, pak je nezbytně nutné vyhledat odbornou pomoc a vady konstrukce účinně sanovat.

Jsou-li mokré zdi v důsledku srážení vzdušné vlhkosti na typických místech vnitřních stěn (rohy místností, kouty, ostění oken, dveří apod.) Je na místě použít termoizolační barvu ETERNAL IN Thermo, která zvyšuje povrchovou teplotu zdí, tím zabraňuje jejich vlhnutí
a vytváří prostředí, ve kterém se plísním nedaří či mají výrazně zhoršené podmínky ke svému růstu.
ochranny nater ETERNAL_IN_thermo
Následným použitím interiérové barvy ETERNAL IN steril vytvoříte povrch, který se sám desinfikuje. Na tomto povrchu plísně jednoduše nikdy nevyrostou. ETERNAL IN steril je speciální, zářivě bílá, omyvatelná, disperzní malířská barva, přinášející zcela nový rozměr
v boji s biotickým napadením. Funguje na bázi iontoměniče. Buňky plísní jsou elektrostatickými silami přitahovány k nátěru. Po dosednutí buňky na povrch nátěru dochází
k vychýlení iontů a mechanickému zeslabení buněčné stěny. Vlivem přirozeně vysokého vnitřního tlaku se buňka v místě zeslabené stěny rozpadá a umírá. Dochází k buněčné samodestrukci. Žádné jedy, žádná chemie.

ETERNAL IN steril účinkuje i na rezistentní typy plísní a baktérií, má trvalou účinnost, jeho funkčnost v čase neklesá, na rozdíl od biocidů. Neobsahuje žádné znečišťující či nebezpečné látky, neuvolňuje se do okolí, na rozdíl od biocidů, a proto ho směle můžeme zařadit mezi TOP ekologické produkty na trhu.

Nátěrový systém, který nás zbaví plísní?
Ano, takové řešení opravdu existuje a má jednoduše prosté pravidlo:
• zlikvidujte plísně do hloubky
• zajistěte, aby zdivo bylo trvale suché
• malujte barvou, na které plísně nerostou
system na plisne

www.barvy-eternal.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze