Úvod

Montované dřevostavby se dostávají na výsluní

Montované domy u nás nikdy neměly příliš velkou oblibu, neboť byly považovány pouze za provizorní stavby. Konzervativní Češi vždy upřednostňovali zděné domy a montované stavby nevzbuzovaly příliš důvěry. Nahlíželo se na ně jako na stavby s nedostatečnou tepelnou a zvukovou izolací.


Co je vlastně dřevostavba?

Jedná se o jakýkoli objekt, jehož základní nosná konstrukce je tvořena dřevem nebo z materiálů na bázi dřeva. Pod pojmem dřevostavba si tak nepředstavujte pouze roubenku nebo srub. Roubenky a sruby se řadí do tzv. dřevostaveb masivních, kde se dřevo musí vyskytovat větším dílem než je 50%. Dřevostavby jsou dnes nejčastěji montované domy z dřevěných sloupků, opláštěné konstrukčními deskami, vyplněné izolačním materiálem.

Ve střední Evropě se montované dřevostavby montují převážně z prefabrikovaných stěnových panelů s dřevěným rámem a plášti z desek na bázi dřeva. Jako materiál plášťů ještě donedávna převládala třísková deska, v posledních letech je vytlačována deskami OSB a dalšími materiály. Díky možnosti prefabrikace se jednotlivé stěny, stropy a krovy na stavbu přivezou už hotové a jen se smontují dohromady. Tímto způsobem je dosahováno až pozoruhodné rychlosti staveb.

Stavba dřevostavby

Dá se prakticky rozdělit na dva úseky. Na výrobu a tvrdnutí základní desky a poté na fázi montáže dřevostavby.

1.fáze – základová deska – základy je potřeba vyměřit, vykopat, vylít betonem a zaizolovat. Důležité je samotné tvrdnutí základové desky a nic neuspěchat, tvrdnutí trvá zhruba jeden měsíc
2. fáze – samotná dřevostavba – doba výstavby se liší podle toho, jestli firma sestavuje dům z velkoplošných formátů přímo na stavbě, nebo jestli prefabrikuje stěny ve výrobním závodě. V druhém případě je možné postavit hrubou stavbu za tři dny.

Montování dřevostavby


Stavba dřevostavby systémem two by four

Jedná se o rámový způsob výstavby, kde byly původně využívány sloupky o rozměrech 50 x 100 mm. V současnosti jsou tyto rozměry sloupků ovlivněny tepelně technickými a statickými požadavky, není proto tento rozměr pravidlem. Celá výstavba se odehrává na staveništi.

Podle potřeby se naváží materiál, jenž se co nejrychleji zpracovává. Na základovou desku jsou položeny vrstvy hydroizolace. Spodní práh obvodových stěn se za pomoci závitových tyčí a chemické kotvy umístí v prostoru budoucí obvodové stěny. K tomuto prahu jsou pomocí spojovacích prostředků kotveny sloupky a z horní části na ně nasedá pásnice.

Takto vytvořený rám dřevostavby je zavětrován úhlopříčným uložením. Na horní pásnici se ukládá střešní konstrukce, která se zaizoluje a zastřeší. Do takto připravené dřevostavby stačí dodat stavebně truhlářské výrobky a zaizolovat prostor mezi sloupky a kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany domu.


Výhody dřevostaveb

- Variabilita a flexibilita – pokud si v postaveném domě chcete posunout příčku nebo dveřní prostor, je to otázka rychlé korekce a nápravy, příčky se nebourají
- Ekologie - dřevostavba je šetrná k životnímu prostředí, suma vypuštěných skleníkových plynů při výstavbě dřevostavby je kladná, protože dřevo ke svému růstu potřebuje CO2 a produkuje naopak kyslík
- Nízká akumulační schopnost – jakmile si zapnete topení, hned je teplo (někdo v tom může spatřovat nevýhodu)

Klasická dřevostavba


Dřevostavby na klíč

Pokud máte představu, jak má vaše dřevostavba vypadat, je dobré hledat nabídku dřevostavby na klíč. Na internetu existuje spousta databází typových projektů dřevěných domů. Pokud si objednáte dřevostavbu na klíč, firma by se měla o vše postarat za Vás. Tím ušetříte spoustu času a starostí.

Cena dřevostavby je předem stanovena ve smlouvě, vyhnete se tak nečekanému prodražování stavby. Termín dokončení dřevostavby je také uveden ve smlouvě, proto pokud firma nedodrží stanovený termín, následují sankce.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze