Úvod

Rekonstrukce šikmé střechy rodinného domu

Většina stávajících rodinných domů byla realizována před 40 lety i více. Tyto domy byly navrhovány dle tehdy platných požadavků, možností stavebníka a dostupnosti materiálů.


V minulých letech jsme zaznamenali výrazný nárůst cen energií, a proto majitelé domů hledají úsporná řešení. Jednou z rychlých cest ke snížení spotřeby energie za vytápění je přidání další vrstvy tepelné izolace nebo výměna stávající izolace za izolaci s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Stále velké množství rodinných domů potřebuje tzv. „přiteplit“ a majitelé tak stojí před otázkou, jakou cestu si zvolit.

Pojďme se společně podívat na rekonstrukci střechy rodinného domu v Jižních Čechách. Noví majitelé koupili starší rodinný dům a po nějakém čase zjistili závažné nedostatky. V zimě musí topit na vysokou teplotu, a přesto je v domě stále chladno. I v letních měsících bylo klima v domě velmi nekomfortní. Při pořízení majitelé věděli, že se jedná o starší dům, který by potřeboval doteplit, ale že ho v zimě nevytopí je nemile překvapilo. Také střešní krytina už byla poměrně stará a bylo nutné ji v krátkém horizontu vyměnit.

Rozhodli se pro výměnu krytiny a doplnění tepelné izolace. Obrátili se na pokrývačskou firmu Střechy Bohemia s.r.o., u které si objednali zmíněné úpravy. Projektová dokumentace neexistovala. Pokrývačská firma tedy nejdříve provedla kontrolu stávající skladby a zjistila, že střešní plášť je bez zateplení. Parozábrana nebyla zjištěna vůbec.

Zateplena byla stropní konstrukce: pod stropem 4 cm skelné vaty zakryté heraklitem a na stropě byla jen volně položená skelná vata v tloušťce cca 12 cm. Vata byla vlhká a bylo zřejmé, že dochází k zatékání, či odkapům vody na teplenou izolaci.

puvodni zatepleni stropu

Přesah střechy byl vysypán polystyrenovým granulátem a překryt skelnou vatou.

puvodni zatepleni strechy

Také střešní okna vykazovala zavlhání.

puvodni stresni okno

Pokrývačská firma se obrátila s žádostí o pomoc s návrhu tepelné izolace na technický servis společnosti Puren, se kterým má velmi dobré zkušenosti. Výrobce tepelných izolací PIR, se specializuje na rekonstrukce šikmých a plochých střech a zákazníkovi kromě koupě tepelné izolace poskytuje i odborný technický servis a poradenství při rekonstrukci.

Po demontáži skládané staré pálené střešní krytiny se ukázalo, že zcela chybí kontralatě, které zajišťují ventilaci pod krytinou.

puvodni latkovani bez kontralati

V některých místech byly latě podloženy. Toto mělo tvořit ventilační mezeru, ale srážková voda se v místech latí zadržovala.

Z důvodu kombinace různých materiálů ve střešním plášti bylo rozhodnuto o jednoduchém a bezpečném provedení zateplení střechy.

nova skladba strechy

Nová skladba zateplení: parozábrana běžného typu pod krokvemi, skelná vata o tl. 160 mm mezi krokvemi a PIR izolace - Puren PLUS s oboustranným flísem a integrovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou se samolepícími přesahy nad krokvemi v tl. 80 mm.

nove stresni okno a zatepleni strechy

Nové zateplení střechy s prostupem tepla 0,16 W/m2K splňuje doporučené hodnoty pro nízkoenergetický dům dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Nová skládaná pálená krytina na latích má zajištěno odvětrání ventilační mezerou 40 mm pod krytinou. Kontralatě jsou správně podtěsněny těsnící hmotou dle požadavku Cechu KTP a společnosti Puren pomocí těsnícího tmelu pod kontaraltě.

Potvrdilo se, že je nutné vždy před zahájením rekonstrukce střechy provést ověření stávajícího stavu a vyhodnotit jeho tepelně technický stav: tepelný odpor stávající izolace a vliv vlhkosti na tepelnou izolaci, stejně jako kvalitu zabudovaných dřevěných prvků.

Dodatečné doplnění tepelné izolace ke stávající konstrukci bez komplexního posouzení může vést ke zvýšení vlhkosti ve střešním plášti a v jednotlivých vrstvách tepelných izolací. Musíme si uvědomit, že čím více dům zateplujeme, tím se více projevuje problematika tepelných mostů.

Popsaná stavba je vzorovým příkladem spolupráce mezi pokrývačskou firmou a dodavatelem tepelných izolací a také o důvěře majitelů domu o správnosti navrženého řešení.

www.puren.cz
www.puren.com/cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze