Úvod

Venkovní prostor a dispozice podle Feng Shui

Základem bydlení podle feng shui je volba ideálního pozemku, na kterém postavíme ideální dům. A jak toho docílit? Je důležité dodržet školu formy a nepodcenit žádný z jejích prvků. Čím pravidelnější půdorys, tím lepší dispozice pro vytvoření harmonického prostředí.


Význam školy formy
Dodržení školy formy je velice důležité, ačkoliv bývá mnohdy opomíjené, protože se lidé nejvíce soustředí na interiér. Všechny problémy, které vznikají z nedodržené nebo nedostatečné školy formy jsou chronické. Přicházejí pomalu a mohou se projevit až po několika letech. Proto je potřeba věnovat formě velkou péči, a pokud je to možné, pokusit se o nápravu.


Pro šťastný a spokojený život
Nejvhodnějším typem pozemku je mírný svah od severu k jihu s ochranou z východu i ze západu. Dům by měl být umístěný zády ke svahu, tedy k severu a na čelní straně mít výhled do údolí, kde protéká řeka nebo potok. Vhodně zvolená kombinace pozemku s domem představuje základ pro šťastný a spokojený život – všichni si přejeme mít chráněná záda, po boku mít dobré přátele a rodinu a před sebou vize do budoucna.

feng shui  venkovni prostor

Černá želva – symbol síly severu
Černá želva je symbolem spolehlivé a vytrvalé síly na severu. Je statická a má pevný krunýř, kterým chrání před klimatickými podmínkami jako vítr, déšť, sníh atd. Zároveň poskytuje zázemí a ochranu energie uvnitř domu. Měla by být za domem, ideální je přírodní svah, uměle jí můžeme vytvořit pomocí zídky nebo vysázením vzrostlejších stromů. Kvalitu želvy může narušit tekoucí voda. Želvu chápeme jako oporu, je důležité dodržet jí nejen u domu, ale i umístěním některého nábytku u pevné zdi, jako jsou postele, pracovní židle, sedací soupravy, atd. Pokud opora u domu chybí, nebo je nedostatečná, může to vést k pocitu, že jsme na všechno sami, obtížné získávání pomoci a k úbytku energie. O to více bychom se pak měli snažit dodržet jí v interiéru.

Zelený drak – masiv na východě
Zelený drak je symbolizován vysokým masivem nebo větší lidskou stavbou na východní straně. Určuje svou velikostí a kvalitou jaká bude velkorysost, naivita, vzdělanost a inteligence. Velikost „dračích hor“ by měla proporčně odpovídat stavbě, kterou posuzujeme. Pokud je drak příliš malý, chybí nadhled a je tendence k malichernostem a hypochondrii. U příliš vysokého nebo chybějícího se může stát, že dojde k úniku z reality (drak vylétne příliš vysoko). To má za následek velké výkyvy či extrémy v životě, přehlížení podstatných věcí (čas, vztahy, jídlo, práce atd.), zanedbávání prevence a odmítání věnovat čas a energii sám sobě.

feng shui okoli domu

Bílý tygr – západní hřeben
Bílého tygra na západě reprezentuje protáhlý horský hřeben nebo stavba. Tygří hory by měly být nižší než dračí. Pokud je tygr nedostatečný, chybí ochrana ve zdraví a dochází k oslabování imunity. Pak je potřeba vytvořit si tygří oporu v interiéru. U nadbytku vzniká potřeba neustálé ochrany a sklony k nesamostatnosti.

Červený fénix – jižní symbol volnosti
Červený fénix patří k jihu a je to oblast výhledu, který by měl být volný, nejlépe s vodním prvkem nebo jiným energetickým tokem (například cesta nebo silnice). Jak víme, Fénix vstává z popela, aby žil naplno, měl by být obnovován tak jako cesta slunce a s ní související proměna dne. Slunce zapadne a fénix shoří, na konci však čeká nový den – nový fénix. Je potřeba vidět horizont, mít jasnou cestu. Fénixe si můžeme vytvořit i uměle na zahradě či balkóně. Prakticky je to místo, kam se budeme rádi dívat a které poskytuje dostatek energie a inspirace. Pokud Fénix chybí nebo je narušený, může docházet k dezorientaci v životě – člověk nemá jasné cíle a vize, což vede k mnoha dalším problémům. Vhodným nápravným prostředkem pro zajištění fénixe v interiéru, je zavěšení dominantního obrazu, který poskytuje motivaci či inspiraci, do oblasti výhledu od posezení, postele a psacího stolu.

feng shui stavba

Žlutý had – energetický střed obydlí
Žlutý had představuje střed. Značí se spirálou, což symbolizuje hada v klubíčku. Zároveň je to člověk v prostoru, podle kterého posuzujeme všechna ostatní zvířata, a je spojován se zemí. Jinými slovy je to energetický střed obydlí, kterému také říkáme TAI TI. Měl by být vždy volný, nezastavěný nábytkem, aby zde mohla energie volně cirkulovat. Kvalita této energie pak ovlivňuje celý zbývající prostor. Velkou chybou je, pokud se ve středu vyskytuje komín, stoupačky, toaleta, výtah nebo schodiště, což vede k velkým ztrátám energie a opět zdravotním potížím. Je však možné vytvořit si energetický střed náhradní.

Význam školy formy
Dodržení školy formy je velice důležité, ačkoliv bývá mnohdy opomíjené, protože se lidé nejvíce soustředí na interiér. Všechny problémy, které vznikají z nedodržené nebo nedostatečné školy formy jsou chronické. Přicházejí pomalu a mohou se projevit až po několika letech. Proto je potřeba věnovat formě velkou péči, a pokud je to možné, pokusit se o nápravu.


foto: vitr-voda.cz

text: Markéta Petříková, www.vitr-voda.cz


Kam dál ?

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze