Úvod

Katastr nemovitostí a nahlížení

Katastr nemovitostí je veřejná listina, do které může každý nahlédnout a pro svou potřebu si pořizovat výpisy, opisy, nebo náčrty. Pokud je on-line nahlížení do katastru Vaší premiérou, jistě oceníte stručný návod, jak s touto listinou (v její elektronické podobě) efektivně pracovat, abyste zjistili potřebné informace.


Jak nahlížet 
Nahlížení do katastru nemovitostí je možné prostřednictvím odkazů několika internetových portálů, jako je například www.nemovitosti-katastr.cz, www.katastrnemovitostinahlizeni.cz, nahlizenidokn.cuzk.cz, přičemž nejkratší a tudíž nejrychlejší je zadat www.knn.cz. V případě, že si nejprve potřebujete ujasnit některé klíčové pojmy, pak Vám doporučujeme, nahlédnout např. na www.nahlizeni-do-katastru-nemovitosti.cz, kde najdete vymezení základních pojmů, jako je například jednotka, anebo list vlastnictví. 

Při nahlížení do katastru většinou potřebujete rychle a snadno zjistit informace o konkrétním objektu, a proto je náhled do katastru přizpůsoben tak, aby se v něm uživatelé co nejlépe orientovali. Na hlavní straně se zobrazí nabízené možnosti, a to podle povahy nemovitosti, o které si potřebujete zjistit relevantní informace. Tou může být buď parcela (stavební nebo pozemková), budova (nadzemní stavba soustředěná v určitém prostoru ohraničená obvodovým zdivem a střešní konstrukcí), anebo jednotka (část budovy určená jako byt nebo vyhrazená pro nebytové účely). 

Pokud hledáte parcelu, je nutno zadat název katastrálního území, kde leží, anebo číslo. Jestliže jsou předmětem Vašeho zájmu informace o konkrétní budově, či jednotce, pak stačí, když zadáte název obce a číslo popisné. 

Je-li nemovitost předmětem řízení, on-line služba nahlížení do katastru Vám rovněž umožní zjistit, v jakém stavu se řízení nachází. K tomu je ovšem třeba zadat číslo řízení. 

Nahlížení versus výpis
Je důležité si uvědomit, že nahlížení do katastru má vždy čistě informativní charakter. To znamená, že veškeré výstupy s údaji, které si vytisknete, nemají povahu veřejné listiny. Za veřejnou listinu se považuje pouze výpis z katastru. Ten je na rozdíl od samotného nahlížení zpoplatněný. Výpis z katastru získáte osobně na katastrálních úřadech. Existují však i další možnosti, jako je například využití služeb tzv. Czech Pointů. Pokud ale potřebujete jen nahlédnout, stačí si vyhledat příslušnou webovou stránku!

Foto: realit.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze