Úvod

Trendy ve výstavbě komínových systémů

Vybíráte optimální otopnou soustavu pro Váš nový dům? Nepodceňujte význam komínového systému. Jeho správná volba je zárukou splnění veškerých bezpečnostních, funkčních i estetických nároků na stavbu, a tudíž spokojeného bydlení bez starostí. Trendem ve stavebnictví je nízkoenergetická výstavba a s ní spojené nové požadavky na komínový systém.


Komín jako součást stavby
Komín je důležitou součástí stavby, která zásadně ovlivňuje její bezpečnostní, funkční, stejně jako estetické vlastnosti. Jeho hlavním účelem je bezpečný odvod spalin mimo dům při co nejnižších tepelných ztrátách. Především v souvislosti s moderními konstrukcemi domů odpovídající nízkoenergetickým standardům se stalo často diskutovanou otázkou správné provedení stavebních detailů a z toho vyplývající zajištění bezpečnosti celé stavby. Zejména v případě spalování tuhých paliv se setkáváme s naprosto protichůdnými požadavky na zabudování komína do stavby v nízkoenergetickém standardu. Řešení, které by dokázalo uspokojit nároky na parotěsnost detailů stavby, a zároveň odstup hořlavých materiálů od komína s důrazem na požární bezpečnost, může v současnosti nabídnout málokterý dodavatel.

bezpečné kouřovody

Moderní komínové systémy

Moderní komínové systémy CIKO dokážou oběma požadavkům vyhovět. Díky mnohaletým zkušenostem a využití vlastního testovacího centra při vývoji produktů, nabízí tento výrobce komínové systémy s vynikajícími technickými parametry a sofistikovaným systémem řešení stavebních detailů. Ten se vyznačuje nejen kvalitou a jednoduchou výstavbou, ale také příznivou cenou a elegantním vzhledem. Vlastní testovací centrum slouží k měření a vyhodnocování teplot v okolí komínu a v návaznosti na dosažené výsledky je vyvíjen sortiment prostupů.

zkouška termální ochrany kouřovodů

Důležité stavební detaily

Třívrstvé komínové systémy v nerezovém i zděném pro vedení představují moderní variantu odkouření, kterou lze použít v každém typu novostavby. Při správném výběru systému a vhodném způsobu realizace jsou ideální i pro domy v nízkoenergetickém standardu. Správný způsob realizace stavebních detailů souvisejících s komínovým tělesem lze jednoduše docílit použitím prostupů, které tvoří ucelený systém:
- prostupy kouřovodu (využívaných nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou)
- parotěsné prostupy (určené pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí)
- napojení parozábrany na komín (využitelné u cihelných i nerezových komínových
  systémů)
- přerušení tepelných mostů (pod komínovým tělesem i pod jeho nadstřešní částí)

prostup kouřovodu stěnou

Většina těchto produktů je k dostání také v atypických rozměrech, můžeme tedy zcela bez nadsázky říci, že CIKO skutečně nabízí řešení pro každý dům.


prostup kouřovodu stropem

Vsaďte na zkušené výrobce Volbu komínového systému, ať už z bezpečnostního, funkčního, anebo estetického hlediska se nevyplácí podceňovat. Pokud si chcete užívat teplo krbu svého domova bez starostí, vsaďte na zkušeného výrobce s mnohaletou tradicí. Na www.ciko-kominy.cz najdete nejen nerezové komíny, ale také komínové systémy s obvodovým pláštěm z originálních broušených cihel, stejně jako řešení pro rekonstrukce a kompletní komínové příslušenství.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze