Úvod

Vysoké účty za teplo a teplou vodu? Již brzy mohou být minulostí

Ohřev vody je nemalou výdajovou položkou rodinného rozpočtu, ve vyspělých zemích se navíc významně podílí na emisích skleníkových plynů produkovaných domácnostmi. Dobrou zprávou je, že jak účty za teplou vodu, tak emise skleníkových plynů lze snadno významně snížit.


Dle studie Centra pro klimatická a energetická řešení z roku 2016, emise skleníkových plynů nemovitostí ve vyspělých ekonomikách jsou tvořeny z:

·    38 % vytápěním a chlazením prostor,
·    15 % ohřevem vody,
·    24 % vařením, svícením a používáním elektroniky,
·    23 % ostatními činnostmi.

V porovnání s komerčními nemovitostmi vyčnívá zejména podíl emisí generovaných ohřevem vody (15 % rezidenční nemovitosti vs. 4 % komerční nemovitosti), v budoucnosti tak lze očekávat tlak na jejich snížení, resp. tento trend je ve vyspělých zemích viditelný již dnes.

Jaké jsou ale možnosti? Domácnostem získávajícím teplou vodu z lokálního zdroje se nabízí tepelná čerpadla typu vzduch/voda, země/voda, voda/voda, jež kromě efektivního vytápění prostor zvládají právě i ekologický a ekonomický ohřev vody.

Jsou to právě tepelná čerpadla, co komerčním budovám pomáhá se snížením výdajů na teplou vodu a snižováním emisí skleníkových plynů. Tento zdroj tepla a teplé vody dnes běžně najdete u hotelů, administrativních objektů, sportovišť, veřejných budov, průmyslových objektů, infrastrukturních objektů (např. zastávky metra, letiště apod.).

Mezi největší výhody tepelných čerpadel coby zdroje tepla a teplé vody patří:

-    Využívání energií, jichž je dostatek všude v tuzemsku a jsou zdarma, tj. vzduch a geotermální teplo.
-    Bezobslužný provoz, do tepelných čerpadel není nutné přikládat ani pro ně skladovat palivo.
-    Velmi efektivní a spolehlivý provoz.
-    Nízká zátěž pro životní prostředí.
-    Schopnost odebírat nadbytečnou energii ze solárních panelů a využít ji pro výrobu tepla či teplé vody.
-    Jedná se o dlouhodobé řešení, kterému nehrozí zákazy užívání, jako je tomu u kotlů na tuhá paliva.
-    Nezávislost na dálkových dodávkách tepla.

Výhody tepelných čerpadel ocení i domácnosti, pro které je důležitá hlavně finanční stránka, viz prezentace tepelného čerpadla IVT GEO 312C – nejúspornějšího čerpadla země/voda. V případě kvalitních tepelných čerpadel není problém získat s minimálními náklady cca 300 litrů teplé vody denně, přičemž běžná denní spotřeba vícečlenné domácnosti se pohybuje kolem 200 – 250 litrů teplé vody denně.

Zdroj obrázku: lovelyday12 / Shutterstock.com
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze