Úvod

Zateplení fasády

Fasáda je důležitou součástí obytného domu, jejíž zateplení se významně podílí jak na snižování nákladů na vytápění, tak na zlepšování celkové tepelné pohody v interiéru. V našem průvodci uvádíme postupy, jak se zateplování fasády provádí.


Přednosti zateplené fasády
Kvalitně provedené zateplení fasády je pro majitele domů značným přínosem. Znamená totiž snížení nežádoucího úniku tepla až o 30%. To je dostačujícím předpokladem k tomu, abyste vyhověli základnímu požadavku pro poskytnutí státní podpory (podmínkou je zde dosažení minimálně dvacetiprocentní úspory energie na vytápění). O zvýšení tepelné pohody v celém objektu ani nemluvě. Mezi další přednosti fasády s kvalitní tepelnou izolací patří zlepšení zvukové neprůzvučnosti. Z optimální tepelné a akustické pohody v domě se však budete radovat pouze za předpokladu, že Vám teplo nebude unikat střechou, anebo nedostatečně zaizolovanými stavebními otvory, především okny.
 
Způsoby vnějšího zateplení
V našem průvodci uvádíme dva způsoby vnějšího zateplení, a to zateplení provětrávané fasády a zateplení kontaktní fasády. V prvním případě se používají izolace Rockwool pro provětrávané fasády, jejichž hlavní předností je vedle vynikajících tepelně izolačních vlastností dobrá zvukopohltivost, nízký difúzní odpor a nehořlavost. K zateplení kontaktních omítkových systémů se používají izolační desky z kamenné vlny. Výhody těchto výrobků jsou prakticky totožné s výhodami izolací pro provětrávané fasády.
 
Provětrávané fasády
Provětrávané fasády jakožto jedna z možností vnějšího zateplení budov jsou mimo jiné vhodné pro dodatečné zateplení menších rodinných domů a chat svépomocí. Princip je totiž poměrně jednoduchý. Do roštu z dřevěných, případně ocelových profilů, se vkládají izolační desky, přičemž nejvhodnějším materiálem jsou tepelně izolační desky z kamenné vlny.
 
Zateplujeme svépomocí             
A nyní samotný postup. Na fasádu nejprve namontujeme dřevěný rošt. (Svislá vzdálenost latí by měla odpovídat šířce izolačních desek. Výška latí odpovídá tloušťce izolace.) Mezi latě postupně vkládáme izolační desky. Nesmíme zapomenout na větrací mezeru. Na vodorovný rošt namontujeme svislé latě, které zajišťují provětrávání. Nakonec následuje finální obložení, které provedeme tak, že na svislé latě připevníme obkladový materiál.
 
Kontaktní fasády
Kontaktní omítkové izolační systémy představují elegantní způsob řešení vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády, neboť povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena s původním zdivem a omítkovou vrstvou.
Doporučená tloušťka izolace v případě kontaktního zateplení s povrchovou omítkovou úpravou pro cihelnou stěnu z plných cihel tloušťky 450 je podle ČSN 73 0540:2002 (Tepelná ochrana budov) 100 mm. Jako tepelný izolant se používají izolační desky Fasrock (podélná vlákna) a Fasrock L (kolmá vlákna). Kolmá vlákna se používají u fasád se zvýšenou nerovností či vlhkostí stávající nosné konstrukce.
 
Postup
Kontaktní způsob zateplení doporučujeme svěřit do rukou odborným stavebním firmám, které mají k jeho provádění odpovídající zaškolení, a proto zde uvádíme postup spíše pro Vaši představu. Izolační desky se lepí na předem upravený podklad, tedy na omítku nebo na zdivo. Obklad fasády začíná od soklové lišty. Na izolační desku se nejprve nanese lepicí hmota. Při práci je třeba zateplit také jednotlivá ostění oken, stejně jako parapety. Na nároží se používá nárožní lišta, která chrání rohy domu. Na upevněnou izolaci se nanáší výztužná vrstva, do které se následně vtlačí výstužná síťovina. Nakonec se natáhnou vrstvy omítky a provede se konečná úprava. Před nanesením omítky je však nutno provést penetraci povrchu.  

Seriál: Zateplení domu
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze