Úvod

Co je Feng Shui?

Poslední dobou se hodně mluví o umění Feng Shui. Co to ale vlastně znamená? Na tak jednoduchou otázku je složité krátce odpovědět. Podle tohoto více než 3.000 let starého čínského učení má poloha a orientace našeho domu včetně rozmístění předmětů v prostoru interaktivní vliv na naše pocity a postoje, a souvisí s tvorbou našeho životního příběhu a mentální kondice.


Náš vztah k obydlí ovlivňuje naše chování, zdravotní stav i celkový pohled na svět. Starověké učení Feng Shui nás učí, jak své okolí uspořádat tak, abychom v něm našli obnovu sil, harmonii a štěstí. Dotýká se vazeb k přírodě, vztahů mezi lidmi a tvorby vlastního zdraví. Učí nás také, jak využít jednotlivá časová období ve svůj prospěch.

Základní principy Feng Shui

Vše kolem nás je ovlivňováno energiemi Yin a Yang. Důvěrně známá je nám více sféra Yin, tj. sféra hmoty, tvarů a země. Naopak Yang je světem neuchopitelné a průzračné energie plné tajemství a proměn. Tyto dva vzájemně se doplňující a prolínající póly charakterizují vše, z čeho je náš svět vytvářen. Hlubší porozumění jejich kvalitám přináší možnost definice a diagnózy, ze které jsme schopni zvolit vyvážení a harmonizace života. Proměna Yinu a Yangu se děje pomocí pěti projevených kvalit (voda, země, dřevo, oheň, kov) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím kombinací tvarů, materiálů, vůní a barev, ve vztahu k prostorové orientaci obydlí, tj. síle 8 světových stran. Pomocí správného nastavení těchto vazeb můžeme zharmonizovat naše prostředí. Další metodou Feng Shui je rozlišení přínosných a oslabujících prvků pro naše prostředí a domovy. Přínosné jsou květiny, čistá voda, dobrá strava, dobré emoce a vzory z přírody, oslabující jsou všechny formy jedů, toxinů, smogu a dalších neúměrných zátěží.

Elementy

Autor: Ing. arch. Otakar Chochola
Česká škola Feng Shui


Kam dál ?

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze