Úvod

Feng shui zahrada Vám pomůže načerpat životní energii

Zahrada spojuje vnitřní svět našeho domu s jeho okolím. Podle učení feng shui protéká prostorem obklopujícím dům energie chi. Pokud dům se zahradou tvoří harmonický celek, tok energie plyne správně a my se zde cítíme dobře.


Spojité nádoby
Při projektování feng shui zahrady je třeba vycházet z principu, že zahrada společně s domem tvoří neoddělitelný celek. Velikost domu by měla být úměrná velikosti pozemku. Tvar domu by neměl být příliš komplikovaný. Nepřirozené linie, tvary a úhle, které vzbuzují dojem nestability, jsou nežádoucí. Ostré hrany domu potřebují zmírnit oblými tvary (například zakulacenými okraji záhonků, solitéry sestříhanými do kulata, kruhovým záhonem, nebo kulatými prvky zahradní architektury). K domu by měla vést přívětivá příjezdová cesta lemovaná květinami nebo řadou keřů. 

Harmonická oáza klidu 
Jednotlivé části zahrady (okrasná, užitková, skalka) by měly být optimálně rozloženy a logicky na sebe navazovat. Důležitá je rovněž volba samotných rostlin a jejich uspořádání. Zde neplatí, že bychom zahradu pojatou v duchu čínské filosofie museli osadit výhradně rostlinami asijského původu. Naopak domácím rostlinám se bude na zahradě lépe dařit než mnohým exotickým. Pokud jde o uspořádání rostlin, jejich skupinky by měly být v lichém počtu. Jehličnany, jako například cedr mají růst pouze jako solitéry. Hluchá místa v zahradě je třeba vyplnit stromy. Nutnou podmínkou harmonické oázy klidu je, aby zahradu nerušila rušná komunikace, vodní tok, skála, anebo zástavba v těsném sousedství. Jedině tak nám feng shui zahrada pomůže doplňovat naši životní energii.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze