Rekonstrukce domu krok za krokem

Jak funguje bankovní úschova

Bankovní úschova peněz je zajišťovací instrument, který se používá v souvislosti s převodem nemovitosti, a je výhodný pro obě zúčastněné strany, pro kupce nemovitosti i pro jejího prodávajícího.


Bankovní úschova peněz
Bankovní úschova peněz se používá jako zajišťovací instrument, jehož cílem je eliminovat rizika spojená s převodem nemovitosti. Úschova peněz vylučuje riziko na straně kupujícího, že nedojde k předání peněz před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a zároveň zajišťuje, aby byla prodávajícímu zaplacena kupní cena v plné výši. Další výhodou pro kupujícího je, že banka automaticky odvádí daň z prodeje nemovitosti finančnímu úřadu.

Jak úschova funguje
Bankovní úschova je zajišťována prostřednictvím obchodních bank. Každá banka nazývá tuto službu jinak. Například u Komerční banky se jedná o Dohodu o správě kupní ceny. Na základě sepsání dohody o úschově peněz se kupující zavazuje složit kupní cenu do bankovní úschovy a banka se zavazuje tuto částku vydat prodávajícímu, jakmile provede převod vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně splní další náležitosti uvedené ve smlouvě. Pokud tak prodávající neučiní ve stanovené lhůtě, banka vyplatí částku zpět složiteli. Za tuto službu si banka účtuje poplatek, který je závislý na uschované částce.

Naše zkušenost: Bankovní úschovu jsme využili u Komerční banky a byli jsme se službou velice spokojeni.


Kam dál?

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze