Úvod

Polystyrén je přežitý, stavte na pěnovém skle A-GLASS!

Nové materiály, technologie se objevují kolem nás dnes a denně. Tento trend je i ve stavebnictví.


V dnešní době již nestačí, aby stavby byly pěkné, musí být jednoduše a rychle realizovatelné a hlavně energeticky maximálně samostatné, tak aby provoz bydlení permanentně nezatěžoval rodinný rozpočet bez snížení obytného komfortu.
Přichází doba, kdy je potřeba dbát na správný výběr stavebních materiálů, které chceme použít při realizaci či rekonstrukci stavby.
Tímto řešením je pěnové sklo A-GLASS. Multivalent s mnoha přednostmi a zaručeným faktorem stárnutí!

Co je to pěnové sklo?
Jde o tepelně izolační materiál, který je vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla. To je rozdrceno na skelnou moučku s velikostí zrna v průměru 80 mikrometrů. Tato sklená moučka je následně smíchána s chemickými činidly, která samotná nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Po procesu roztavení pokračuje řízené tavení při teplotách 800 stupňů Celsia a následné ochlazení. Tím se vytvoří umělé sopečné sklo, pemza, nebo-li pěnové sklo.

Vlastnosti pěnového skla A-GLASS.
Díky svým vlastnostem si rychle našlo oblibu u stavitelů a to jak ze sféry soukromé, tak i komerční. Pěnové sklo se totiž skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky tomu sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu dovnitř do budovy. Tyto buňky také zajišťují, že zrno absolutně nepropustí vodu. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu. Oproti konkurenčnímu polystyrenu plní dvě funkce v jednom. Slouží nejen jako izolace, ale zároveň jako nosný prvek. Při zatížení zátěžovou deskou při tlakovém napětí 250 kPa si „sedá“ o 1 až 3mm. Nespornou výhodou pěnového skla je jeho nehořlavost. Na rozdíl od extrudovaného polystyrenu, který je zařazen do třídy hořlavosti C1, se může pěnové sklo pyšnit třídou hořlavosti A1. Bod měknutí pěnového skla je nad 700 stupňů Celsia. Proto je nedostačující polystyren stále častěji nahrazován právě pěnovým sklem, které je navíc odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, organické a anorganické chemikálie, hmyz, či hlodavci. Stavební firmy ocení i nízkou objemovou hmotnost pěnového skla. Objemová hmotnost sypaného materiálu je jen 150kg/m3, což představuje 1/10 až 1/20 váhy kamenného štěrku. Je stoprocentně ekologické a může být zpětně recyklovatelné na původní skleněný materiál.

Využití pěnového skla A-GLASS.
Své technické vlastnosti nachází pěnové sklo uplatnění jak ve sféře soukromé (stavba rodinných domů, bazénů, atd.), tak i v oblasti komerční. Štěrk z pěnového skla je vhodný zejména do spodních částí staveb, jako izolace nádrží (bazény, atd.), lehké drenáže, izolační materiál pod ohřívané nebo ochlazované plochy, nebo jako lehký stavební prvek při stavbě plochých střech.

Jak funguje základová deska domu založená na pěnovém skle A-GLASS?

V případě stavby základové desky na pasech za využití polystyrenu je zateplena pouze vnitřní část stavby. Samotná základová deska stále promrzá. Odstranit tepelné mosty mezi deskou a základovým zdivem je velice obtížné. Nemluvě o přenosu chladu dále do obvodového zdiva. Pokud použijeme na spodní a obvodovou izolaci pěnové sklo A-GLASS, vznikne homogenní vnější izolace, která 100% odstraní veškeré teplené mosty mezi rostlým terénem a základovou deskou. Zároveň odpadne náročná stavba základových pasů, což šetří Váš čas i peníze.

priprava zakladove jamy
PŘÍPRAVA ZÁKLADOVÉ JÁMY

priprava geotextilie

PŘÍPRAVA GEOTEXTÍLIE

hutneni penoveho skla

HUTNĚNÍ PĚNOVÉHO SKLA

zakladova deska na penovem skle A-GLASS
ZÁKLADOVÁ DESKA NA PĚNOVÉM SKLE A-GLASS

Základová deska na pěnovém skle A-GLASS je izolovaná z vnější strany a ne z vnitřní. Navíc získáte i bezbariérový přístup do domu. Takto zhotovenou základovou desku není již třeba dále izolovat polystyrénem a zakrývat betonovou mazaninou. Což Vám ušetří další peníze. Dokonce ušetříte i na obvodovém zdivu.

Pěnové sklo A-GLASS pod deskou funguje zároveň jako drenáž a zabraňuje vzlínání vody do základové desky a není nutná hydroizolace. Velkou výhodou je také to, že nepřenáší pnutí základové desky do horní stavby. Dilatační trhliny na zdech horní stavby jsou minulostí.

Základová deska na pěnovém skle A-GLASS funguje pro rodinný dům také jako akumulátor tepla. Přes den teplo deska absorbuje a v noci naopak při nižších teplotách vyzařuje do vnitřních prostor. Takto založený rodinný dům je z hlediska energetických úspor velice efektivní.

Častá otázka od investora je. Jaké jsou náklady na realizaci základové desky na pěnovém skle?

Pěnové sklo je běžně dostupný tepelně izolační materiál a výstavbu základové desky neprodražuje.

V porovnání s polystyrénovými deskami pěnové sklo A-GLASS nabízí mnohem více! Úsporu času a financí, při realizaci a následné snížení nákladu na samotný provoz domu při navýšení i obytného komfortu.

Více informací o pěnovém skle A-GLASS na www.a-glass.cz

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze