Úvod

Projekt rekonstrukce domu

Projektová dokumentace se provádí nejen u novostavby, ale také v případě rekonstrukce domu. Rekonstrukci lze samozřejmě provádět i bez projektu, nemusí se nám to však vyplatit. Projekt rekonstrukce domu vypracovávají projekční kanceláře nebo soukromí projektanti.


Projekt rekonstrukce domu krok za krokem
Projektová dokumentace je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení. Má však svůj význam také v případě provádění rekonstrukce objektu. Projekt rekonstrukce domu začíná Vaší schůzkou v projekční kanceláři. Cílem první schůzky je, aby projektant získal alespoň základní představu o rekonstrukci. Poté následuje návštěva objektu rekonstrukce. Pokud totiž nemáte k dispozici původní projektovou dokumentaci, je nutné provést zaměření stavby a stavebně technický průzkum objektu. (Stavebnímu průzkumu objektu jsme věnovali samostatný článek.) Následně projektant vypracuje studii stavby s návrhem řešení. Pokud studii schválíte, mohou začít práce na samotném projektu rekonstrukce. Projekt rekonstrukce domu musí obsahovat současný stav objektu, bourací práce (v případě potřeby také statický posudek) a požadovaný nový stav. Mezi další podstatné náležitosti patří inženýrské sítě a požárně bezpečnostní dokumentace. Bez výše uvedených náležitostí není projektová dokumentace kompletní a nelze ji převzít.

Rekonstrukce bez projektu
Rekonstrukci můžeme samozřejmě provádět i bez projektu. V tom případě sice ušetříme za služby projektanta (cena projektové dokumentace rekonstruovaného objektu bývá dražší než cena projektové dokumentace novostavby), ale zároveň riskujeme, že se nám náš záměr podstatně prodraží. Navíc pokud nastane situace, že bude rekonstrukci dokončovat jiná firma, než ji začala, může být dokončení velmi problematické. Náš tip: Pokud se přesto rozhodnete, že se pustíte do rekonstrukce domu bez vypracování projektu, doporučujeme Vám, abyste v průběhu rekonstrukce prováděli alespoň dokumentaci skutečného provedení. Jednotlivé fáze realizace si přitom fotograficky zdokumentujte. Vždy se hodí vědět, kde vedou kabely, potrubí, atd. Tedy nejen pro případ další rekonstrukce za několik desítek let.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze