Úvod

Sádrokartonové příčky

Využití sádrokartonu ve stavebnictví má ve srovnání s tradičním mokrým procesem celou řadu výhod. V rámci naší rekonstrukce domu krok za krokem jsme použili sádrokarton pro vybudování nových příček.


Sádrokartonové příčky
Po bouracích pracích přichází na řadu další, tentokrát konstruktivní etapa rekonstrukce, a to budování nových příček. Rozhodli jsme se pro použití sádrokartonu. Mezi hlavní výhody použití sádrokartonu patří snadná montáž bez mokrých procesů, mnohostranné použití, nízká hmotnost a rychlá výstavba. Další předností je nízká cena, příčka ze sádrokartonu je levnější než příčka z pórobetonu. Nové příčky byly vybudovány na několika místech:

1) Za účelem rozdělení velkého obývacího pokoje na pokojík a obývací pokoj.
2) Dále vznikla příčka ve spodním patře, která vytvořila samostatnou místnost.
3) Sádrokarton byl rovněž použit k vytvoření nové příčky mezi WC a kuchyňkou v přízemí.
4) Také vznikla příčka u schodiště, která oddělila prostor pro bydlení od prostoru pro kanceláře. (Zde budou nainstalovány nové dveře.)
5) Další příčka ze sádrokartonu byla zvolena místo dřevené konstrukce oddělující vstup do sklepa.

Sádrokartonové příčky dále pomohly vyřešit nerovnosti stávajících panelových stropů, a zároveň umožnily získat dostatečný prostor k vedení kabeláže pro elektroinstalaci. V některých místnostech byly vytvořeny tzv. předstěny, což následně usnadnilo vedení kabelů pro zásuvky a internet.


Příčky pod drobnohledem
Samotné příčky se skládají z profilů smontovaných do sebe a opláštěných sádrokartonovými deskami. Na výběr je několik šířek profilů pro různé šířky stěny. (Jiné profily se používají pro příčky a jiné pro stropní podhledy). Protože jsme chtěli získat co nejlepší akustické vlastnosti příčky, použili jsme modré akustické desky, které jsme namontovali na sebe ve dvou vrstvách z každé strany. Pro vnitřní izolaci (uvnitř příčky) se používá skelná nebo čedičová vata. Zde byla použita čedičová, a to právě pro její lepší akustické vlastnosti.

Montáž příček
Montáž příček je velmi snadná a zvládne ji každý kutil. Ovšem za předpokladu, že dodrží základní zásady. Tyto zásady si můžete přečíst v různých příručkách, ať už koupených, anebo stažených z internetu.


Postup při budování příček
Pro Vaši představu zde uvádíme postup při budování příček:
1) Hrana budoucí příčky se pomocí vodováhy a značkovací šňůry vyznačí na podlahu, stěny a strop.
2) Na profily ve styku s okolními konstrukcemi (UV a okrajové CW) se nalepí samolepicí těsnicí páska zajišťující akustickou těsnost.
3) UW-profily se upevní na podlahu a strop v odstupu 800 mm pomocí hmoždinek.
4) Do UW-profilů se volně vloží svislé CW-profily. Jejich délka je alespoň o 1 cm kratší, než je světlá výška místnosti. Okrajové CW-profily kotvíme do stěny hmoždinkami. Osová vzdálenost CW-profilů je 600 nebo 625 mm - podle rozměru použité sádrokartonové desky. Na CW-profily se šroubují z jedné strany sádrokartonové desky. Po jejich našroubování se uvnitř příčky osadí a rozvedou instalace.
5) Otvory vyražené v kovových profilech se otevřou a provlékne se jimi elektrické vedení.
6) Pro vypínače a zásuvky se používají elektrokrabice do dutých stěn. Mezi profily se vloží tepelná a zvuková izolace.
7) Provede se opláštění sádrokartonovými deskami z druhé strany, spáry desek jsou přesazeny. Upevnění zárubně do sádrokartonu, do CW-profilů vyztužených dřevěným trámkem nebo do UA-profilů.
8) Nadpraží dveří se osadí a spojí se svislými profily. Svislé spáry desek nejsou nikdy v místě zárubně, ale vždy praporovitě přesazeny.

Potřebné nářadí a cena materiálu
K vytvoření příček jsme potřebovali toto nářadí: aku šroubovák, příklepovou vrtačku, kladivo, nůžky na plech a brnkačku. Pro orientaci uvádíme přibližné ceny materiálu:
deska akustická MA (DF) 12,5x1250x2000mm - 135 Kč / m2
profil CW 75 50/75/50 3000mm – 130Kč / ks
profil R-UW 75 40/75/40 4000mm – 150 Kč / ks

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze