Úvod

Ohřívejte vodu tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla dokáží efektivně využívat teplo, které se nachází ve vzduchu, vodě nebo zemi. Pracují na principu okruhu stlačeného teplonosného média, podobně, jako vaše chladnička. Tepelné čerpadlo dokáže nejen topit, ale v létě i ochlazovat vnitřní prostory vašeho domu a zbytkovým teplem ohřívat váš bazén.


Princip, na kterém tepelné čerpadlo pracuje, můžeme přirovnat k chladničce naruby. Jedná se o uzavřený okruh, ve kterém obíhá nemrznoucí kapalina. Cyklus začíná vypuštěním stlačené kapaliny přes expanzní ventil, kdy se její páry prudce ochladí v takzvaném výparníku. Tyto páry se před vstupem do kompresoru předehřejí pomocí vzduchu, země (ta má v nezámrzné hloubce stabilní teplotu 4° C), nebo vody. Následně se opět stlačí ve spirálovém kompresoru a tím se ohřejí až na teplotu 65° C. Stlačené páry, nyní už v kapalném skupenství, odevzdávají své teplo ve výměníku zpět do topné, nebo teplé pitné vody. Ta je pak využitá k vytápění, sprchování, nebo dalšímu ohřevu v zásobníku, například pomocí plynového kondenzačního kotle.

Protože jako zdroj tepla slouží vzduch, voda, nebo země, má tepelné čerpadlo prakticky neomezený zdroj energie zdarma. Jedinou energií, kterou k jeho provozu budete potřebovat, je elektřina na pohon kompresoru a regulace čerpadla. To má vliv i na návratnost tepelného čerpadla, která se v ideálním případě může pohybovat kolem 5 let. Vše ale závisí na nutnosti počáteční investice a také variantě, ve které si tepelné čerpadlo pořídíte.

Bojler s tepelnym cerpadlem

Bojler s tepelným čerpadlem

Na trhu existují i TČ, která slouží jen k ohřevu pitné vody. Je to v podstatě klasický bojler, ale s tepelným čerpadlem, které odebírá odpadní vzduch z místnosti a používá ho k ohřevu TUV. Tento odpadní vzduch může být z okolí, kde je bojler nainstalován, nebo přiveden z okolních místností, jako je koupelna a kuchyně.

Bojler s tepelným čerpadlem je cenově přijatelnou variantou pro ty, kteří nechtějí měnit stávající způsob vytápění, ale uvažují o výměně stávajícího zásobníku. K bojleru je možné připojit i solární kolektor, který ještě zvýší zisky z obnovitelné energie.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze